TV& VIDEO

an ninh mạng

Phần mềm dọn rác máy tính Ccleaner dính mã độc

Phần mềm dọn rác máy tính Ccleaner dính mã độc

VTV.vn - Một mã độc ẩn giấu bên trong phần mềm dọn rác máy tính Ccleaner vừa được phát hiện. Ước tính, khoảng 2,27 triệu người dùng sẽ bị ảnh hưởng.