TV& VIDEO

an ninh mạng

Tăng cường phối hợp Google trên cơ sở tuân thủ thông lệ quốc tế và pháp luật Việt Nam

Tăng cường phối hợp Google trên cơ sở tuân thủ thông lệ quốc tế và pháp luật Việt Nam

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã tiếp bà Ann Lavin, Giám đốc Chính sách Công và Quan hệ Chính phủ của Google khu vực châu Á – Thái Bình Dương.