TV& VIDEO

an ninh quốc gia

Việt - Lào cần phối hợp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia

Việt - Lào cần phối hợp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào tiếp tục phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia.