TV& VIDEO

an ninh quốc tế

Việt Nam triển khai tích cực các chương trình hành động của LHQ

Việt Nam triển khai tích cực các chương trình hành động của LHQ

VTV.vn - Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định: Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc xây dựng, thực thi các chiến lược, chương trình hành động của Liên hợp quốc…