TV& VIDEO

An ninh thông tin

Nhiều điểm mới trong giải thưởng lãnh đạo Công nghệ thông tin 2017

Nhiều điểm mới trong giải thưởng lãnh đạo Công nghệ thông tin 2017

VTV.vn - Giải thưởng dành cho các lãnh đạo Công nghệ thông tin và An ninh thông tin tiêu biểu Đông Nam Á 2017 được đánh giá có nhiều điểm mới nổi bật.