TV& VIDEO

an ninh

Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông với các dự án BOT

Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông với các dự án BOT

VTV.vn - Việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông với các dự án BOT được coi là điều cần thiết, tránh những xung đột và ảnh hưởng tiêu cực tiếp diễn.