TV& VIDEO

an ninh

Hội thảo quốc tế về an ninh và hợp tác trên Biển Đông

Hội thảo quốc tế về an ninh và hợp tác trên Biển Đông

VTV.vn - Hội thảo quốc tế về Biển Đông với chủ đề "An ninh và hợp tác trên Biển Đông: Tiến trình của những lợi ích chính trị - quân sự của các bên liên quan" vừa được tổ chức.