TV& VIDEO

an sinh xã hội

Giải pháp đột phá trong an sinh xã hội

Giải pháp đột phá trong an sinh xã hội

VTV.vn - Chính sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị đã tạo ra những giải pháp đột phá để đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.