TV& VIDEO

an toàn giao thông

Xã hội hóa tuyên truyền an toàn giao thông

Xã hội hóa tuyên truyền an toàn giao thông

VTV.vn - Tại TP.HCM, nhờ đẩy mạnh việc xã hội hóa công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng an toàn giao thông nên đã có nhiều kết quả tích cực.