TV& VIDEO

an toàn hàng không

Biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến an toàn hàng không

Biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến an toàn hàng không

VTV.vn - Biến đổi khí hậu có thể làm tăng nhiễu động không khí trong lĩnh vực hàng không lên gần 3 lần trong giai đoạn từ năm 2050 - 2080, ảnh hưởng đến an toàn hàng không.