an toàn thông tin

Ngày 9/5 - Diễn tập chống mã độc đào tiền ảo quy mô toàn quốc

Ngày 9/5 - Diễn tập chống mã độc đào tiền ảo quy mô toàn quốc

VTV.vn - Với chủ đề "Điều tra, xử lý và phòng chống mã độc đào tiền ảo qua lỗ hổng phần mềm", chương trình sẽ diễn ra trực tuyến tại Cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat.vn.