TV& VIDEO

an toàn thông tin

Chỉ số an toàn thông tin năm 2017 đạt 54,2%, thấp hơn năm 2016

Chỉ số an toàn thông tin năm 2017 đạt 54,2%, thấp hơn năm 2016

VTV.vn - Một trong những nội dung chính tại Ngày An toàn thông tin Việt Nam là công bố chỉ số an toàn thông tin năm 2017. Chỉ số an toàn thông tin năm nay đạt 54,2%.