an toàn thực phẩm

Hà Nội: Phát hiện hơn 2.100 cơ sở, vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm

Hà Nội: Phát hiện hơn 2.100 cơ sở, vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm

VTV.vn - Trong tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2018, Thành phố Hà Nội đã tổ chức 700 đoàn thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm.