TV& VIDEO

an toàn thực phẩm

Hà Nội: Nhân rộng những mô hình điểm về an toàn thực phẩm

Hà Nội: Nhân rộng những mô hình điểm về an toàn thực phẩm

VTV.vn - Trong năm 2018, Hà Nội sẽ tiếp tục nhân rộng những mô hình điểm về ATTP, trong đó, các quận, huyện sẽ triển khai hệ thống các cửa hàng, siêu thị, tuyến phố đảm bảo ATTP.