TV& VIDEO

Anh hùng dân tộc

Mặt trái của các lễ hội đầu Xuân

Mặt trái của các lễ hội đầu Xuân

VTV.vn - Những năm gần đây dường như ý nghĩa thiêng liêng của lễ hội đã giảm đi ít nhiều trước sự xâm lấn của yếu tố xã hội hóa, thương mại hóa và nhiều hiện tượng tiêu cực khác.