TV& VIDEO

ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Bão số 11 sẽ giảm cấp, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

Bão số 11 sẽ giảm cấp, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

VTV.vn - Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 11 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km.