TV& VIDEO

ảnh hưởng của Brexit

Brexit ảnh hưởng tới nước Mỹ như thế nào?

Brexit ảnh hưởng tới nước Mỹ như thế nào?

VTV.vn - Sau cuộc trưng cầu dân ý, người Anh đã quyết định chọn rời EU. Vậy Brexit sẽ có những tác động gì tới nước Mỹ?