TV& VIDEO

ảnh hưởng nghiêm trọng

Hàn Quốc hỗ trợ tài chính cho tập đoàn Hanjin

Hàn Quốc hỗ trợ tài chính cho tập đoàn Hanjin

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc vừa thông báo sẽ bơm một lượng tiền lớn cho tập đoàn Hanjin.