TV& VIDEO

Anh ở lại EU

96% cử tri Gibraltar ủng hộ Anh ở lại EU

96% cử tri Gibraltar ủng hộ Anh ở lại EU

VTV.vn - Gibraltar - lãnh thổ hải ngoại của Anh - là nơi đầu tiên công bố kết quả với tỷ lệ 96% cử tri ủng hộ Anh ở lại Liên minh châu Âu (EU).