Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện nhiều nhất vào tháng nào năm nay?

Bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện nhiều nhất vào tháng nào năm nay?

VTV.vn - Tháng 6, 7, 8 được nhận định là thời gian bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện nhiều nhất trong năm nay.