TV& VIDEO

ASEAN Quiz 2014

20h, 14/9 - VTV2: Cuộc thi tìm hiểu kiến thức ASEAN Quiz 2014

20h, 14/9 - VTV2: Cuộc thi tìm hiểu kiến thức ASEAN Quiz 2014

ASEAN Quiz 2014 không chỉ là cuộc thi tìm hiểu kiến thức về các nước ASEAN dành cho học sinh phổ thông trung học, mà còn trở thành nơi kết nối thế hệ trẻ các nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.