TV& VIDEO

ASEAN

Các nước lớn sẽ tăng cường cọ xát, cạnh tranh trong năm 2018

Các nước lớn sẽ tăng cường cọ xát, cạnh tranh trong năm 2018

VTV.vn - TS. Lê Đình Tĩnh nhận định, việc triển khai chiến lược của các nước lớn sẽ tăng sự cọ xát, trong đó mặt cạnh tranh nổi trội hơn trong nhiều lĩnh vực.