TV& VIDEO

Aslan Đức

Gặp người thầy giáo Thổ Nhĩ Kỳ gắn bó với Tết Việt nhiều năm

Gặp người thầy giáo Thổ Nhĩ Kỳ gắn bó với Tết Việt nhiều năm

VTV.vn - Aslan Đức là một thầy giáo người Thổ Nhĩ Kỳ nhưng đã có nhiều năm sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Vì thế, anh cũng đã nhiều lần đón Tết Việt.