TV& VIDEO

ASOCIO

Vietnam – ASOCIO 2014: Tiêu điểm nông nghiệp

Vietnam – ASOCIO 2014: Tiêu điểm nông nghiệp

Với chủ điểm “CNTT - phương thức phát triển mới kinh tế, xã hội và tái cấu trúc nông nghiệp”, diễn đàn Vietnam – ASOCIO 2014 đã thu hút hơn 700 đại biểu trong nước và thế giới.