TV& VIDEO

Australia

Australia lưu hành tờ 10 AUD mới

Australia lưu hành tờ 10 AUD mới

VTV.vn - Australia bắt đầu cho lưu hành tờ 10 AUD mới, tờ tiền này có hình ảnh đại diện là hai Đại văn hào của Australia, Dame Gilmore và Banjo Paterson.