TV& VIDEO

Bắc Mỹ

Châu Á sẽ vượt Bắc Mỹ trở thành khu vực giàu nhất thế giới

Châu Á sẽ vượt Bắc Mỹ trở thành khu vực giàu nhất thế giới

VTV.vn - Châu Á - Thái Bình Dương được dự đoán sẽ trở thành khu vực giàu nhất thế giới vào năm 2019.