TV& VIDEO

Bắc Ninh

Chính quyền địa phương bế tắc trong khâu giải quyết ô nhiễm ở làng bún Khắc Niệm, Bắc Ninh

Chính quyền địa phương bế tắc trong khâu giải quyết ô nhiễm ở làng bún Khắc Niệm, Bắc Ninh

VTV.vn - Tình trạng ô nhiễm nguồn nước thải ở đây khiến sức khỏe người dân bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đã làm gì để giải quyết tình trạng ô nhiễm này trong những năm qua?