TV& VIDEO

bác sĩ trẻ

Đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn

Đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn

VTV.vn - Bảy bác sĩ trẻ tình nguyện đã chính thức được Bộ Y tế bàn giao cho tỉnh Lào Cai, về công tác tại cơ sở y tế của một số huyện nghèo trong tỉnh.