TV& VIDEO

Bạch Long Vĩ

Chưa tìm thấy 3 thuyền viên mất tích trên vùng biển Bạch Long Vĩ

Chưa tìm thấy 3 thuyền viên mất tích trên vùng biển Bạch Long Vĩ

VTV.vn - Các lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy sà lan QN 8359 cùng 3 thuyền viên mất tích trên vùng biển đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng.