TV& VIDEO

bài hát việt tháng 10

Bài hát Việt tháng 10 không tìm ra giải Bài hát của tháng

Bài hát Việt tháng 10 không tìm ra giải Bài hát của tháng

VTV.vn - Liveshow Bài hát Việt tháng 10 đã khép lại vào tối qua (30/10) với kết quả là không bài hát nào được trao giải Bài hát của tháng - giải thưởng cao nhất chương trình.