TV& VIDEO

Bài học sâu sắc

Loạt thí sinh từ đỗ thành trượt: Bài học sâu sắc cho ngành giáo dục

Loạt thí sinh từ đỗ thành trượt: Bài học sâu sắc cho ngành giáo dục

VTV.vn - Việc nhiều sinh viên đã nhập học một thời gian nhưng được các trường thông báo không đủ điểm trúng tuyển do sự nhầm lẫn điểm ưu tiên là bài học sâu sắc cho ngành giáo dục.