bài phát biểu

Trợ lý Donald Trump nhận lỗi về bài phát biểu bị nghi đạo văn của bà Melania Trump

Trợ lý Donald Trump nhận lỗi về bài phát biểu bị nghi đạo văn của bà Melania Trump

VTV.vn - Theo CNN, một trợ lý của ông Donald Trump đã lên tiếng nhận sai sót về bài phát biểu bị nghi đạo văn của vợ ông và xin từ chức.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive