TV& VIDEO

bài phát biểu

Vì sao bài phát biểu của Tổng thống Pháp Macron gây chú ý đặc biệt?

Vì sao bài phát biểu của Tổng thống Pháp Macron gây chú ý đặc biệt?

VTV.vn - Tổng thống Pháp Emmanual Macron đã có bài phát biểu liên quan tới tầm nhìn châu Âu. Vì sao bài phát biểu này lại gây chú ý tới vậy?