TV& VIDEO

bãi rác Cờ Đỏ

Cần Thơ chỉ đạo xử lý ngay ô nhiễm bãi rác Cờ Đỏ

Cần Thơ chỉ đạo xử lý ngay ô nhiễm bãi rác Cờ Đỏ

VTV.vn - Đến hết tháng 9/2016, nếu tình trạng ô nhiễm ở bãi rác Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) vẫn diễn ra, lãnh đạo thành phố sẽ chấm dứt hoạt động của 2 DN xử lý rác tại đây.