TV& VIDEO

bài thơ Thương ông

2 đoạn trích khác nhau bài thơ “Thương ông” gây nhiều tranh cãi

2 đoạn trích khác nhau bài thơ “Thương ông” gây nhiều tranh cãi

Khi biên soạn lại sách giáo khoa Tiếng việt lớp 2 - tập 1, bài thơ "Thương ông" của Tú Mỡ đã được trích khác với bản cũ, gây nhiều ý kiến trái chiều xung quanh cách trích mới.