bạn bè quốc tế

Bạn bè quốc tế đánh giá cao kết quả Đại hội XII

Bạn bè quốc tế đánh giá cao kết quả Đại hội XII

VTV.vn - Nhiều bạn bè và kiều bào ta ở nước ngoài từ khắp các châu lục đều cho rằng, những quyết sách được đề ra tại Đại hội sẽ là cơ sở để đưa Việt Nam phát triển.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive