ban chấp hành trung ương đảng

Cải cách chính sách tiền lương để nâng cao đời sống cho người lao động

Cải cách chính sách tiền lương để nâng cao đời sống cho người lao động

VTV.vn - Chính sách tiền lương là bộ phận đặc biệt nằm trong hệ thống chính sách kinh tế-xã hội, được Hội nghị Trung ương 7 trao đổi và cho ý kiến.