TV& VIDEO

ban chấp hành trung ương đảng

Điện mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Điện mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng Chủ tịch Đảng Quốc đại Ấn Độ và Chủ tịch Đảng Đại hội Dân tộc Phi.