TV& VIDEO

ban chỉ đạo

PTTg Nguyễn Xuân Phúc: Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng

PTTg Nguyễn Xuân Phúc: Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng

VTV.vn - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp các thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng.