TV& VIDEO

bán cổ phần theo lô

Vinamotor xin cấp phép chào bán cổ phần theo lô

Vinamotor xin cấp phép chào bán cổ phần theo lô

VTV.vn - Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam (Vinamotor) vừa nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin cấp phép chào bán cổ phần theo lô.