bán cổ phần

VTVcab sẽ IPO trong tháng 4/2018

VTVcab sẽ IPO trong tháng 4/2018

VTV.vn - Lượng cổ phần đấu giá của VTVcab lần này là 42,29 triệu cổ phiếu cổ phần, tương đương 47,8% vốn điều lệ dự kiến.