TV& VIDEO

Bán đảo Crimea

EU mở rộng danh sách trừng phạt Nga vì đưa turbine khí đến Crimea

EU mở rộng danh sách trừng phạt Nga vì đưa turbine khí đến Crimea

VTV.vn - Danh sách trừng phạt bổ sung nhằm vào 3 công dân Nga cùng 3 công ty Nga liên quan.