TV& VIDEO

bán đất công trái phép

Bắc Giang: Hệ lụy hơn 20 năm từ mua bán đất ruộng trái phép

Bắc Giang: Hệ lụy hơn 20 năm từ mua bán đất ruộng trái phép

VTV.vn - Bán đất ruộng trái phép từ năm 1994, nhưng sau hơn 20 năm, những hệ lụy từ việc mua bán trái phép vẫn chưa được xử lý dứt điểm.