TV& VIDEO

Ban điều hành

Ngân hàng Phát triển Mới của BRICS nhóm họp lần đầu

Ngân hàng Phát triển Mới của BRICS nhóm họp lần đầu

VTV.vn - Các đại diện của nhóm BRICS đã gặp mặt chính thức lần đầu tiên để thống nhất một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Phát triển Mới.