bản đồ Google

Pokémon GO: Xem lộ trình săn Pokémon trên Google Maps

Pokémon GO: Xem lộ trình săn Pokémon trên Google Maps

VTV.vn - Google Maps đã bổ sung chế độ mới dành riêng cho người chơi Pokémon GO trong phần hiển thị lộ trình di chuyển trên bản đồ.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive