TV& VIDEO

bản đồ Google

Pokémon GO: Xem lộ trình săn Pokémon trên Google Maps

Pokémon GO: Xem lộ trình săn Pokémon trên Google Maps

VTV.vn - Google Maps đã bổ sung chế độ mới dành riêng cho người chơi Pokémon GO trong phần hiển thị lộ trình di chuyển trên bản đồ.