TV& VIDEO

ban giám đốc

Mạng thông cáo báo chí tuyển phóng viên, biên tập viên

Mạng thông cáo báo chí tuyển phóng viên, biên tập viên

 Dự án PRWeb - Mạng phân phối thông cáo báo chí đầu tiên tại Việt Nam (vận hành bởi Netlink Corp), thông báo tuyển dụng vị trí phóng viên, biên tập viên.