TV& VIDEO

Ban Giám Khảo

Phim Thảm đỏ - Tập 2: Nguyệt Hằng (Hoàng Oanh) "bắt tay" với Hoàng Dũng (Lương Thế Thành) để lừa mẹ

Phim Thảm đỏ - Tập 2: Nguyệt Hằng (Hoàng Oanh) "bắt tay" với Hoàng Dũng (Lương Thế Thành) để lừa mẹ

VTV.vn - Vì mẹ không cho học trường Sân khấu điện ảnh, Nguyệt Hằng (Hoàng Oanh) đã nhờ đến Hoàng Dũng (Lương Thế Thành) làm giấy báo thi giả.