TV& VIDEO

ban hành quy định

Mỹ ban hành quy định mới về cung cấp cá da trơn Việt Nam

Mỹ ban hành quy định mới về cung cấp cá da trơn Việt Nam

VTV.vn - Ngày 25/11, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã ban hành các quy định mới đối với những nhà cung cấp cá da trơn.