TV& VIDEO

Bàn làm việc

Chính sách Womenomics với ý tưởng xã hội Nhật Bản 5.0

Chính sách Womenomics với ý tưởng xã hội Nhật Bản 5.0

VTV.vn - Kết hợp đồng bộ giữa chính sách Womenomics với phong cách làm việc từ xa đối với phụ nữ, đang được hy vọng sẽ hướng tới một xã hội 5.0.