TV& VIDEO

bán nhà máy

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xin phá sản Nhà máy đóng tàu Dung Quất

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xin phá sản Nhà máy đóng tàu Dung Quất

VTV.vn - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có kiến nghị gửi Bộ Công Thương cho phép bán Nhà máy đóng tàu Dung Quất theo hành lang quy định của Nghị định 128 ngày 31/12/2014 của Chính phủ