TV& VIDEO

ban nhạc Bức Tường

Café Sáng với VTV3: Góc cà phê lưu giữ kỷ niệm về ban nhạc Bức tường

Café Sáng với VTV3: Góc cà phê lưu giữ kỷ niệm về ban nhạc Bức tường

VTV.vn - 1995 Buctuong The Story có thể coi là một bảo tàng mini lưu giữ những kỷ niệm của ban nhạc Bức tường.