TV& VIDEO

bản sắc văn hóa dân tộc

Tổng Bí thư gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia

Tổng Bí thư gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia

Chiều 22/8, tại thủ đô Jakarta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, đại diện cộng đồng người Việt nam tại Indonesia.