TV& VIDEO

bản sắc văn hóa dân tộc

PTL Tết Mông xuống phố: Góc nhìn về giữ gìn bản sắc dân tộc

PTL Tết Mông xuống phố: Góc nhìn về giữ gìn bản sắc dân tộc

VTV.vn - Thông qua bộ phim Tết Mông xuống phố, khán giả sẽ có góc nhìn mới mẻ hơn về cách những bạn trẻ người Mông giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình.