TV& VIDEO

bản sắc văn hóa dân tộc

Tây Giang (Quảng Nam) lập đội trống chiêng và xây dựng Gươl trong trường học

Tây Giang (Quảng Nam) lập đội trống chiêng và xây dựng Gươl trong trường học

VTV.vn - Với việc phát động phong trào thành lập đội trống chiêng và xây dựng Gươl, học sinh huyện Tây Giang (Quảng Nam) đã có ý thức hơn trong bảo vệ, gìn giữ và phát huy di sản.