ban tổ chức trung ương

Kiểm tra, rà soát toàn diện công tác cán bộ

Kiểm tra, rà soát toàn diện công tác cán bộ

VTV.vn - Các cấp ủy sẽ phải tự kiểm tra, rà soát các khâu trong công tác cán bộ theo phân cấp từ 01/6/2012 đến nay, từ đó xử lý theo thẩm quyền các trường hợp sai phạm.