TV& VIDEO

Ban Truyền hình Đối ngoại

Talk Vietnam và những đổi mới trong năm 2017

Talk Vietnam và những đổi mới trong năm 2017

VTV.vn - Trong năm 2017, Talk Vietnam sẽ có những đổi mới để tạo dấu ấn thú vị hơn với khán giả truyền hình.