TV& VIDEO

Ban Tuyên giáo Trung ương

Ban Tổ chức Trung ương thi tuyển 3 Vụ trưởng

Ban Tổ chức Trung ương thi tuyển 3 Vụ trưởng

VTV.vn - Bộ Nội vụ vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp Vụ, cấp sở và cấp phòng theo hình thức thi tuyển.