Ban Tuyên giáo Trung ương

Đài THVN giành giải Nhất giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2017

Đài THVN giành giải Nhất giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2017

VTV.vn - Chương trình Ngày trở về - Hoa trên sa mạc đã giành giải Nhất tại giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2017.