TV& VIDEO

Ban Tuyên giáo Trung ương

Tọa đàm về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo

Tọa đàm về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo

VTV.vn - Sáng nay, tại TP. Huế, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc về khảo sát, kiểm tra, đánh giá về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo.