TV& VIDEO

bán vốn nhà nước

Phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC

Phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC

VTV.vn - SCIC sẽ có 5 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa và bán vốn, 2 doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nắm giữ, 132 doanh nghiệp bán vốn Nhà nước và 4 doanh nghiệp chủ động bán vốn.